Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi

Çerez ve Gizlilik Politikası

İşbu Çerez Uygulamaları Politikası, Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi (Şirket olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen www.ebpas.com.tr web sitesi için geçerlidir.

Belediyemiz deneyimlerinizi geliştirmek için ilgili web sitesinde çerezler kullanabilir. Kullanılan çerezler sisteminizden ve/veya sabit diskinizden herhangi bir bilgi toplamaz.

Sitemizde isim ve e-posta adresi ile tanımlanmazsınız; bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.

Amaç

Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

 • Faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin, sunduğumuz imkânlardan etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
 • Kullanıcı adına sitemiz imkânlarından faydalanılması,
 • Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
 • Faaliyetlerimize ilişkin tanıtım yapabilmek,
 • Ziyaretçilerin taleplerini iletebilmesi amacıyla ek olarak bilgi formlarının doldurulması,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • Yönetim Kuruluna bir takım taleplerin iletilebilmesi,

Edremit Belediyesi Personel Anonim Şirketi, kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini ve korunmasını amaçlamaktadır.

 1. Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 2. Sitemize bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini korumak kaydıyla saklanacaktır.

İşbu Çerez Gizlilik Politikasında belirtilmiş olan kişisel veriler, www.ebpas.com.tr bağlantısına girmeniz ve işlem yapmanız durumunda elde edilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verisi Ad Soyadı (Mesaj kısmında doldurulan ek bilgi formu gönderen ziyaretçilerden iradeleri dahilinde alınmaktadır.)
İletişim Verisi E-Mail Adresi, Telefon Numarası (Mesaj kısmında doldurulan ek bilgi formu gönderen ziyaretçilerden iradeleri dahilinde alınmaktadır.)
Çerez Verisi Google Analytics, Google Tag Manager, Google DoubleClick Ad, Google Dynamic Remarketing, Google Adwords User List, Google Tag Manager, Facebook Connect, Google Adsense, Google Haritalar.

 

www.ebpas.com.tr sitesinde veya site haricindeki alanlarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için Google DoubleClick Ad, Google Dynamic Remarketing, Google Adwords User List, Facebook Connect çerezleri kullanılmaktadır. Ölçümleme ve site içi iyileştirme faaliyetleri için ise Google Analytics, Google Tag Manager çerezleri kullanılmaktadır.

Ziyaretçilerimiz bu verilerin sisteme işlenmesine, sitemizdeki imkanlardan daha çok yararlanabilmek için kendi rızaları ile izin vermektedirler. Yine kendi rızaları ile bu bilgileri silebilmekte ve değiştirebilmektedirler. Kişisel verileri güncel ve doğru tutma yükümlülüğümüz kapsamında üyelik bilgileri güncelliğini yitirdiğinde değiştirilmesini ya da silinmesini talep etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Saklanma Usulü

Bizimle paylaştığınız Ad- Soyad, iletişim bilgisi ve çerez bilgisini;

www.ebpas.com.tr internet sayfasının kullanılması ve sitemizde bulunan bilgi formlarının doldurulması ile,

 1. a) Gerektiği durumda iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 2. b) Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 3. c) ebpas.com.tr hizmetlerini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak toplamaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Tarafımızca temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile veri akışlarımızdan çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar, kendi nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcilerimize Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.